מימון נוסף


לעתים קרובות יוזמי הפרוייקטים פונים למימון הן לגורם הפרטי והן לציבורי. שילוב משאבים עדיף ולעתים אף מאפשר לבצע פרוייקט בצורה מקיפה וטובה יותר מאשר באמצעות גורם מימון אחד. יש לציין בהצעה לאיזה גורמים נוספים פניתם.