סדר עדיפויות


ארגונים הפונים בבקשה לסיוע מהקרן יפרטו את אופן ההגעה לאוכלוסייה, שיטות איתור האוכלוסייה, מקורות גיוס האוכלוסייה, ניתוח מקורות עליהם נסמכים על מנת להבטיח שהאוכלוסייה הייעודית אכן קיימת ומעוניינת לקחת חלק בשירות החדשני המוצע ודיוק בסל השירותים שבאמצעותו נרכשים מיומנויות להתמודדות. על הגורמים להיות מודעים כי גורמים רבים מגישים בקשות לקרן למפעלים מיוחדים. קיימת תחרות על מקורות מימון ציבורים. בתהליך הסינון רק חלקם יזכו לתמיכת הקרן.

עדיפות תינתן לפרויקטים הבאים:

  • פרויקטים המתייחסים לאוכלוסייה בסיכון, לאוכלוסיות הזקוקות להתייחסות וטיפול מעמיקים יותר, לאוכלוסיות ביישובי פריפריה.
  • פרויקטים המציעים שירותיים חדשניים - שירותים שאינם קיימים (לדוגמה: בית נועם – כיוון חדש לגברים אלימים).
  • פרויקטים המשפרים את תפקוד האוכלוסייה באופן שלא נוסה בעבר.
  • פרויקטים הניתנים להערכה מחקרית.
  • פרויקטים המספקים שירותים משולבים לעומת שירות בתחום יחיד בלבד.
  • פרויקטים שבהם קיימים שותפים במימון.
  • פרויקט שהארגון מתחייב להמשיכו במידה שיצליח, לאחר תקופת הניסוי.
  • פרויקטים שבמסגרתם ניתנת הכשרה לעובדים, בתנאי שכתוצאה מההכשרה יפותח שירות חדשני (לדוגמה אמהות למען אמהות).
  •  
  •