עצות שימושיות


בכתיבת ההצעה מומלץ לפשט את תיאור הפרויקט עד כמה שניתן ומצד שני לציין את יתרונותיו וייחודיותו באופן משכנע.
  • בכתיבת ההצעה, כיתבו בתמציתיות והשתמשו בשפה פשוטה וברורה.
  • הבהירו ראשי תיבות ומושגים מיוחדים מתוך הנחה כי לקורא אין ידע בנושא או בתחום.
  • אל תניחו כי הגורמים המממנים מכירים את צורכי הקהילות.
  • חזקו את עמדותיכם בנתונים ובעובדות, אך לא בפסקאות ארוכות ובטבלאות אשר לא מוסיפות ערך להצעה.
  • על ההצעות לבטא את התלהבותכם מאופי הפרוייקט, את רצונכם העז למלא את הצורך המוצע, ואת ביטחונכם שהארגון מסוגל להגשים את היעדים.
  • אם הפרוייקט שלכם לא נבחר או שהחלטתם להסיר את בקשתכם אנו מזמינים אתכם להגיש את הערותיכם על מנת שנוכל ללמוד מהתהליך.