קריטריונים למתן סיוע


 • הפרוייקט ניסיוני וחדשני.
 • מודל ראשוני של פיתוח שירות חברתי.
 • פרוייקט שפועל במתכונת מצומצמת וזמן מוגבל וזקוק לביסוס, בדיקה והערכה מחקרית.
 • פרוייקט שהסתיים בהצלחה וניתן להרחיבו/ להטמיעו בקהילות אחרות.
 • פרויקט המתייחס לקבוצות באוכלוסייה או לקבוצה מוגדרת, אשר צריכים סיוע מוגדר.
 • התחייבות להמשך - על הגורמים המפתחים את השירותים החדשניים להמשיך במימון השירותים בתום הסיוע. חשוב שהארגון הפונה מסוגל לתחזק את הפרוייקט לאחר סיום מימון הקרן.

הקרן אינה משתתפת במימון:

 • הקמת מבנים.
 •  מסעות הסברה מכל סוג שהוא העומדים בפני עצמם.
 • פעילות שוטפת של ארגון שאינה חלק מהתכנית.
 • סקר צרכים מקדמי הנדרש להכנת התכנית וכתיבתה.
 • תפקידים בפרוייקט שמתפקידו של גורם ממלכתי אחר לשאת בו מכוח חוק.
 •  גורם אשר לא עמד בהתחייבויות קודמות כלפי המוסד.
 • הלוואות או מלגות.
 •  מחקרים מלבד.
 • הכשרה של עובדים.