תהליך הטיפול בבקשה


התהליך נע בין 8 חודשים לשנה עד שהפרוייקט מאושר והמימון ניתן.  

לכל פניה מובטחת התייחסות עניינית ומקצועית. פניות נמדדות על פי מידת ההתאמה לקריטריונים של הקרן. מאחר שרוב הפניות נכתבות כתגובה לצרכים, הפניה שזוכה לטיפול בקרן היא זו אשר תואמת ביותר את יעדי הקרן ואת הקריטריונים שלפיהם ממומן פרוייקט.

 

תהליך הבדיקה מתייחס להיבטים הבאים

  • במה מתאפיינת החדשנות של התכנית
  •  האם התערבות המוצעת אכן חדשנית
  • מה הוא מנדט הארגון
  • מה היכולת הכלכלית של הארגון
  • האם המודל המוצע יכול לקדם אוכלוסייה

 

לעתים אנו נעזרים באנשי מקצוע מחוץ לקרן לקבלת חוות דעת על נחיצות הפרוייקט ועל גיבויו.

 

תהליך הבדיקה בקרן

כל פניה מקבלת התייחסות כתובה שבה יובהרו התנאים להמשך הטיפול או סיבות לאי ההתאמה. מאחר שתמיד יש פניות הקודמות לפנייתכם עליכם להתאזר בסבלנות. בדיקת טיוטת ההצעה הראשונה נמשכת בין חודש ל- 6 שבועות. במידה שהפניה אינה עונה על הקריטריונים, אנחנו משתדלים לסייע בחיפוש אחרי אפשרויות אחרות אצלנו או מפנים לקרנות אחרות מחוץ למוסד.

 

במקרים רבים, אנשי הצוות יתאמו אתכם מפגש ויסייעו לכם במתן הנחיות איך להמשיך לפתח את פנייתכם. במהלך הבדיקה הראשונית אנו נפנה שאלות בכתב ונבקש את תשובותיכם.

במידה שהדברים אינם ברורים תוכלו להתקשר אלינו ולהתייעץ אתנו.

 

מהירות שכתוב ההצעה ושיפורה תלויה בכם. תגובתנו משקפת את היקף עבודתכם שנעשתה או צריכה להיעשות על מנת להוציא את הפרוייקט לפועל. עליכם להיות מודעים כי הצעתכם תעבור תהליך שבו תתבקשו לערוך שינויים בהתאם להערותינו.  

 

תהליך האישור

הצעתכם תועבר לדיון והחלטה ע"י שתי ועדות המאשרות: הוועדה הפנימית של המוסד והוועדה הציבורית. שתי הוועדות מקיימות דיון על בסיס החומר המוגש. האישור הסופי משר הרווחה מאפשר את עריכת החוזה משפטי בין הארגונים ואת תחילת הפעלת הפרוייקט.