תחומי הסיוע


הקרן למפעלים מיוחדים משתתפת במימון פיתוח שירותי רווחה ניסיוניים בקהילה. הקרן תומכת בפיתוח שירותים עבור קבוצות המבוטחות במוסד לביטוח לאומי, כגון: נשים/אמהות, ילדים, קשישים, נכים, מובטלים ואנשי מילואים.