ערכת הדרכה להקמה והפעלה של קבוצת תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן בבית, לקחים ממיזם קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים
(מס' 3)

מחבר :
ד"ר איילת ברג-ורמן
מועד פרסום :
12/2015
הורדה ערכת הדרכה להקמה והפעלה של קבוצת תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקן בבית, לקחים ממיזם קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים (pdf)
פרסום ייחודי זה בסדרת הפרסומים של קרנות הביטוח הלאומי – קרנות לאומיות להשקעה חברתית.

חוברת זו היא למעשה ערכה המהווה כלי עבודה יישומי לאנשי מקצוע, והיא נבנתה בעקבות הפקת לקחים של מחקר בקרב קבוצות תמיכה לבני משפחה המטפלים בזקנים.

בישראל,מספר בני המשפחה ואחרים המטפלים בבן משפחה זקן מתקרב למיליון, מרביתם נשים(ברודסקי, שנור ובאר, 2013; הלמ"ס, 2006). לאור ההכרה הגוברת בתפקיד החשוב של בני המשפחה בטיפול בזקנים והשלכותיו על איכות חייהם, מתגברת המגמה העולמית לפתוח שירותים לאוכלוסייה זו – בני המשפחה המטפלים. כחלק ממגמה זו יזם הביטוח לאומי תוכנית ניסיונית שנועדה לסייע לבני משפחה אלה באמצעות קבוצות תמיכה. במסגרת התוכנית פעלו 77 קבוצות שבהן השתתפו כ-1,290אנשים מקבוצות אוכלוסייה מגוונות.

התוכנית הופעלה ומומנה בידי קרן הסיעוד של הביטוח הלאומי, בשיתוף רשויות מקומיות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים והעמותות אלה, משאבים והמרכז הישראלי לכבוד האדם. הקבוצות סיפקו ידע ותמיכה רגשית ב-12 מפגשים שבועיים של שעה וחצי כל מפגש, בהנחיה משותפת (הנחיה ב-CO). מחקר ההערכה הראה שהקבוצות הן כלי חשוב המספק למטפלים תמיכה רגשית ומאפשר להם להיפגש עם אנשים המתמודדים עם קשיים דומים.

בערכה שלפניכם תמצאו נושאים מרכזיים שעלו בקבוצות. כל פרק יוחד לנושא אחר, ובו רקע תיאורטי והצעות למערכי מפגשים עם דוגמאות של תרגילים ופעילויות שנעשה בהם שימוש –הכל במטרה לעודד אנשי מקצוע בשטח להשתמש בכלי של קבוצות תמיכה לטובת בני משפחה מטפלים.