בנייה חדשה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של מסגרות לתעסוקת אנשים עם מוגבלויות

 
תאריך הגשה : 30/06/2017 בשעה: 12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/04/2017
<p>מועד אחרון להגשת בקשות לסיוע בהצטיידות של מסגרות לתעסוקת אנשים עם מוגבלות הוקדם לתאריך 30/06/2017, בשל הגעה לניצול מלא&#160;של התקציב&#160;שיועד לצורך זה&#160;​</p>