בנייה חדשה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של מסגרות לתעסוקת אנשים עם מוגבלויות

תאריך הגשה : 30/06/2017 בשעה:12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/04/2017
<p>מועד אחרון להגשת בקשות לסיוע בהצטיידות של מסגרות לתעסוקת אנשים עם מוגבלות הוקדם לתאריך 30/06/2017, בשל הגעה לניצול מלא של התקציב שיועד לצורך זה ​</p>