בנייה חדשה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של מסגרות פנאי לאנשים עם מוגבלות

 
תאריך הגשה : 30/09/2017 בשעה:12:00