בנייה חדשה, הרחבה, שיפוץ והצטיידות של מרכזים רב שירותים

 
תאריך הגשה : 30/09/2017 בשעה:12:00