הרחבה ושיפוץ של מעונות פנימייה

תאריך הגשה : 30/06/2017 בשעה:12:00