קול קורא למניעת פגיעות שריר שלד בקרב אוכלוסיות העובדים המבצעים עבודה בישיבה ממושכת

 
מועד אחרון להגשת שאלות 24/08/2016
תאריך הגשה : 20/09/2016 בשעה:12:00