קול קורא- הקמה ותפעול מרכז יום שיקומי לקשישים מוגבלים

 
מועד אחרון להגשת שאלות 31/10/2016
תאריך הגשה : 30/11/2016 בשעה:12:00