שיפוץ והצטיידות של מעונות יום שיקומיים ומעונות יום משלבים (עד 300,000 ש"ח)

תאריך הגשה : 20/05/2017 בשעה:12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/04/2017
<p>מועד אחרון להגשת בקשות לסיוע בשיפוץ והצטיידות של מעונות יום שיקומיים ומעונות יום משלבים הוקדם לתאריך 20/05/2017, בשל הגעה לניצול מלא של התקציב שיועד לצורך זה​</p>