שיפוץ והצטיידות של מעונות יום שיקומיים ומעונות יום משלבים (עד 300,000 ש"ח)

 
תאריך הגשה : 20/05/2017 בשעה:12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/04/2017
<p>מועד אחרון להגשת בקשות לסיוע בשיפוץ והצטיידות של מעונות יום שיקומיים ומעונות יום משלבים הוקדם לתאריך 20/05/2017, בשל הגעה לניצול מלא&#160;של התקציב&#160;שיועד לצורך זה​</p>