קול קורא לקבלת סיוע חריג לשיפוץ או בניה בקרן לפיתוח שירותים לנכים

 
מועד אחרון להגשת שאלות 07/09/2016
תאריך הגשה : 29/09/2016 בשעה:12:00