קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה למיזם ניסיוני - מרכז לפיתוח מיזמים חברתיים - "הכוורת"

 
מועד אחרון להגשת שאלות 01/02/2017
תאריך הגשה : 01/03/2017 בשעה:12:00