קול קורא להגשת הצעות למחקר הערכה לתוכנית רדיו פוקוס - המופעלת על ידי אסירים ולמענם

 
מועד אחרון להגשת שאלות 01/02/2017
תאריך הגשה : 28/02/2017 בשעה:12:00