גמלאים כותבים

דף הזה מיועד לך גמלאי, כאן ניתן להעלות כתבות ותמונות הקשורות לפעילות הארגון.
יינתן פרסום גם להצעות ורעיונות שמטרתן שיפור איכות החיים לשעות הפנאי של גמלאי.
פרסום החומר יעשה לאחר בקרה ואישור הצוות האחראי לניהול האתר. 

חומר שייעודו פרסום, העבירו נא בדואר אלקטרוני לכתובת: shulatz@nioi.gov.il או לפקס מספר 03-6250774