מיהו מייצג


מייצג הוא מי שמשמש כבא-כוח של המבוטח, מופיע כנציגו לפני הביטוח הלאומי ומטפל בענייניו.