דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מייצגים

 

מיהו מייצג

מייצג הוא מי שמשמש כבא-כוח של המבוטח, מופיע כנציגו לפני הביטוח הלאומי ומטפל בענייניו.

מוסמכים לייצג מבוטחים

למידע נוסף

מכוח סעיף 386 לחוק הביטוח הלאומי קיימות מספר קבוצות של מוסמכים לייצג מבוטחים:

ייפוי כוח

למידע נוסף
כל מייצג חייב למלא טופס ייפוי כוח חתום על ידי המבוטח לפני שיוכל לבצע פעולות כלשהן בחשבונו של המבוטח או לקבל מידע כלשהו מהביטוח הלאומי.

לתשומת הלב: בסופו של הטופס ישנו סעיף המתייחס למידע בנושא גמלאות. רק אם יחתום הלקוח גם על חלק זה של הטופס, יהיה המייצג מורשה לקבל מידע בנושא גמלאות.
את הטופס יש לשלוח לסניף הביטוח הלאומי שאליו שייך הלקוח. מייצגים המחוברים למערכת ייצוג לקוחות של המוסד לביטוח לאומי ישלחו את ייפוי הכוח למחלקה לשירותים טכנולוגים במשרד הראשי.     

הנושאים שמייצג רשאי לטפל בהם

 • הגשת בקשה לפתיחת תיק כלא שכיר.
 • אישור דין וחשבון בדבר הכנסות, ‏חתום על-ידי המבוטח‏ - (העברת תקציר שומה כאסמכתא לשומה).
 • עריכת הסכם תשלומים של המבוטח או המעסיק.
 • הגשת בקשה להפחתת קנסות והצמדה וקיום משא ומתן על כך.
 • הגשת בקשה לשינוי מקדמות, ‏חתומה על-ידי המבוטח‏ (להגדלת מקדמות לא נדרשת חתימה).
 • הגשת הודעה על שינוי מעמד, ‏חתומה על-ידי המבוטח‏. זאת בצירוף האישורים הדרושים.
 • קבלת הודעה הנשלחת למבוטח לידיו, זאת בהסכמה כתובה של המבוטח או המעסיק.
 • עריכת בירור חשבון של המבוטח או המעסיק.

הנושאים שמייצג אינו רשאי לטפל בהם

 • קבלת החזר יתרת זכות של המבוטח לידיו.
 • חתימה בשם המבוטח על הצהרה, שלפיה חדל המבוטח להיות תושב ישראל.  הצהרה כזו ‏‏‏חייבת‏‏‏ להיות חתומה על-ידי המבוטח עצמו.
 • חתימה בשם המבוטח על הצהרה בדבר הקטנת המקדמות לתשלום דמי הביטוח. הצהרה כזו ‏‏‏חייבת‏‏‏ להיות חתומה על-ידי המבוטח עצמו, בצירוף  אישור יועץ מס או רואה חשבון.
 • חתימה בשם המבוטח על הצהרה בדבר הפסקת עיסוקו כעצמאי. הצהרה על הפסקת עיסוק כעצמאי חייבת להיות חתומה על-ידי המבוטח עצמו.
 • חתימה בשם המבוטח על תביעה לגמלה, או לוותר, או להתפשר לגבי גמלה או חלק ממנה.

עובדי מייצג הפונים לביטוח הלאומי

עובד של מייצג, הפונה בשמו של המייצג לסניף הביטוח הלאומי בקשר למבוטחים של מייצג, ימציא אישור מטעם המייצג (על גבי נייר מסמכים רשמי של המייצג) שבו יפורטו הפרטים הבאים :

 • פרטי המייצג – שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות, כתובת המשרד וטלפון.
 • שם העובד/ת, תעודת זהות של העובד/ת.
 • שם המבוטח, תעודת זהות של המבוטח ונושא הפנייה.

התחברות למערכת ייצוג לקוחות

המוסד לביטוח לאומי מאפשר למייצגים שעונים לקריטריונים שנקבעו בחוק ובתקנות, להתחבר למערכת ייצוג לקוחות. המערכת היא מערכת מאובטחת, המתחברת למחשב הביטוח הלאומי ומאפשרת למייצג שמחובר לאינטרנט, לאחזר ולהזין מידע הקשור ללקוחותיו.

כדי להתחבר למערכת, יש למלא טופס בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות

 

יועצי מס

למידע נוסף

בעקבות תיקון סעיף 386 לחוק הביטוח הלאומי – ייצוג הזולת בפני המוסד, יוכלו מעתה יועצי/ות מס לייצג בפני המוסד ללא צורך במבחן, כפי שהיה נהוג עד כה.

מצגות הדרכה

למידע נוסף
 

Please Wait