יועצי מס


בעקבות תיקון סעיף 386 לחוק הביטוח הלאומי – ייצוג הזולת בפני המוסד, יוכלו מעתה יועצי/ות מס לייצג בפני המוסד ללא צורך במבחן, כפי שהיה נהוג עד כה.

​כדי להופיע ברשימת המייצגים של הביטוח הלאומי יש לשלוח לפקס 02-5001168 צילום רישיון יועץ מס וצילום תעודת זהות.

כדי להתחבר למערכת ייצוג לקוחות של הביטוח הלאומי באינטרנט, יש להגיש בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות באינטרנט.
את הטופס יש להוריד, למלא את כל הפרטים הנדרשים, ולשלוח למחלקה לשירותים טכנולוגים באמצעות פקס שמספרו רשום בראש הטופס.