מס' חוזר:
1416
שם מינהל:
ביטוח וגבייה
תאריך פרסום:
17/02/2014
 
17/02/14: מעמדם של בני זוג העובדים בעסק משותף