תאריך פרסום:
13/05/2012
 
13/5/12: אופן הטיפול בהצהרת מבוטח להפסקת תושבות