מס' חוזר:
1413
שם מינהל:
ביטוח וגבייה
שם אגף:
הביטוח
תאריך פרסום:
31/10/2013
 
31/10/13: קביעת מעמדם של מבוטחים המדווחים כשכירים בחברות בבירור