מס' חוזר:
1368
שם מינהל:
ביטוח וגבייה
תאריך פרסום:
01/02/2008
 
1/2/08: שינויי חקיקה לשנת 2008
במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2008 אושרו תיקוני חקיקה בחוק הביטוח הלאומי (תיקון 103 לחוק הביטוח הלאומי).

בחוזר זה יפורטו תיקוני חקיקה ( כקובץ PDF)

כמו-כן מצורף לחוזר נספח שבו נוסח מלא של תיקוני החקיקה.

 תוקפם של התיקונים הינו מ-1.1.08.

 הוראות ביצוע נגזרות מתיקוני חקיקה יופצו בקרוב.

 בברכה,

 מינהל הביטוח והגבייה