מס' חוזר:

1415​

תאריך פרסום:
26/11/2013
 
26/11/13: מעמד ידוע בציבור לעניין תנאי זכאות לגמלת סיעוד