שם מינהל:

​ביטוח וגבייה

שם אגף:

​ביטוח ובריאות

תאריך פרסום:
02/06/2014
 
2/6/14: קביעת בסיס וחובת תשלום דמי ביטוח – תשלומי אש"ל חו"ל