מס' חוזר:

1417​

שם מינהל:

​ביטוח  וגבייה

תאריך פרסום:
24/03/2014
 
24/3/14: תהליך בירור שכיר בעקבות קבלת שומה