השפעת מעמד המבוטח על חובת התשלום


על-פי המעמד של המבוטח בביטוח הלאומי נקבע:

  • מי חייב לשלם את דמי הביטוח בעבור המבוטח: המעסיק  כשמדובר בעובד שכיר, המבוטח עצמו אם הוא  עצמאי, מי שמשלם את הפנסיה  כשמדובר במקבל פנסיה, או משרד הביטחון כשמדובר  בחייל סדיר.
  • באיזה ענפי ביטוח הוא יהיה מבוטח, כלומר לאיזה ענפים יצטרך לשלם, ואיזה קצבאות הוא יהיה זכאי לקבל.
  • מהן ההכנסות החייבות  לצורך חישוב דמי הביטוח של המבוטח , כלומר מהו ‏הבסיס‏ לתשלום דמי ביטוח.