דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

עובד עצמאי ובעל הכנסה שלא מעבודה

 

הגדרה / תנאים

1. הוא עונה להגדרה של עובד עצמאי.
2. עדיין לא הגיע לגיל פרישה.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

  • כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על בסיס הכנסתו עד גובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
  • מהכנסתו שלא-מעבודה יחויב לשלם דמי ביטוח עד גובה ההכנסה המקסימלית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד עצמאי.
 

Please Wait