עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שאינן מעבודה