דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שאינן מעבודה

 

הגדרה / תנאים

  1. הוא עונה על ההגדרה של עובד שכיר.
  2. הוא עונה על ההגדרה של עובד עצמאי.
  3. הוא בעל הכנסה שלא-מעבודה.

   ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

   • כעובד שכיר, יחויב לשלם דמי ביטוח על בסיס שכרו עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח, 43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014)
   • כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על בסיס הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית (מרבית) לתשלום דמי ביטוח, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד  שכיר.
   • הכנסתו שלא-מעבודה חייבת בתשלום דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר והכנסתו כעצמאי. 
    

   Please Wait