דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה

 

הגדרה / תנאים

1. הוא עונה על ההגדרה של עובד שכיר.
2. הוא עונה על ההגדרה של עובד עצמאי.
3. הוא עונה על ההגדרה של מקבל פנסיה.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

  • כעובד שכיר יחויב על שכרו עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח
  • כעובד עצמאי יחויב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר.
  • כמקבל פנסיה יחויב על הפנסיה עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעובד שכיר ועובד עצמאי, וזאת רק אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המרבית.
 

Please Wait