דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

ביצוע פעולות

עובד שכיר וגם עובד עצמאי

 

הגדרה / תנאים

1. הוא עונה להגדרה של עובד שכיר.

2. הוא עונה להגדרה של עובד עצמאי.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

1. כעובד שכיר יחויב עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח, 43,240 ש"ח (החל ב- 01.01.2014).
2. כעובד עצמאי, יחויב עד להכנסה המקסימלית (מרבית) לתשלום דמי ביטוח לאחר  
    שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר, ובלבד שהכנסתו כשכיר לא עולה על ההכנסה 
    המרבית.
 

Please Wait