מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת

הגדרה

תושב/ת ישראל שעדיין לא הגיע לגיל פרישה ויש לו הכנסה מפנסיה מוקדמת.

כיצד נרשמים?

הרישום בביטוח הלאומי כמקבל פנסיה מוקדמת מתבצע באופן אוטומטי באמצעות מידע שמעביר המעסיק או משלם הפנסיה. אם המידע לא התקבל בביטוח הלאומי באופן אוטומטי יש לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה תלוש פנסיה או טופס 106.

על משלם הפנסיה לנכות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה (למעט מפנסיה מוקדמת המשולמת לאישה נשואה למבוטח תושב ישראל שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה) בשיעורים המפורטים כאן.


זכאות לקצבאות

מקבל פנסיה מוקדמת עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:
הבטחת הכנסה, קצבת נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, שיקום מקצועי, תגמול לבני משפחה של נפטר בפעולות איבה, תגמול לנפגעי פעולות איבה, דמי תאונה, אמהות, קצבת ילדים, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, תגמול למתנדב, מזונות, קצבת שאירים, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמולי מילואים.