מי שיש לו הכנסה שאינה מעבודה


תושב/ת ישראל שיש לו הכנסות שמקורן אינן מעבודה.

כיצד נרשמים?

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

לטבלת שיעורי וסכומי דמי ביטוח -

דרכים לתשלום דמי הביטוח

זכאות לקצבאות

מי שיש לו הכנסה שאינה מעבודה עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון, תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבה, קצבת שאירים, קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, אימהות (למעט דמי לידה ושמירת היריון).

עיסוקים מעורבים