דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מתנדב/ת בשירות לאומי

 

הגדרה / תנאים

מי שמשרת בשירות לאומי בהתנדבות, שלא בשכר, וקיבל דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון לפי חוק שירות ביטחון, תשי"ט 1959.

כמשרת בשירות לאומי נחשב מי שעונה על כל התנאים האלה:

  • הוא/היא משרת בשירות הלאומי בהתנדבות;
  •  הוא/היא הופנה לשירות לאומי על-ידי גוף שאושר על-ידי שר העבודה והרווחה;
  • הוא/היא התחייב/ה לשירות של  12 חודשים לפחות, ובתקופה זו אינו/ה עובד/ת שכיר/ה ואינו/ה עובד/ת עצמאי/ת.

 

כיצד נרשמים ?

הרישום בביטוח הלאומי נעשה באופן אוטומטי באמצעות מידע שמגיע מאגודות ההתנדבות.

אם חוייבת לשלם דמי ביטוח כמי שאינו עובד בתקופה שבה שירתת בשירות הלאומי, עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהאגודה על תקופת השירות, וחובך יבוטל.

זכאות לקצבאות

המתנדב/ת בשירות לאומי עשוי/ה להיות זכאי/ת לקצבאות הבאות: אמהות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה/ התנדבות, בני משפחה של נפטר בנפעולות איבה, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אבטלה, מענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת.

חובת תשלום

אגודות ההתנדבות מעבירות למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות בעבור המתנדבים/המתנדבות.
 

Please Wait