מי שנמצא בהכשרה מקצועית


הגדרה

תושב/ת ישראל המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, במקום או אצל אדם שהוסמך לכך. ​

כיצד נרשמים?

הרישום בביטוח הלאומי כמי שנמצא בהכשרה מקצועית מתבצע באופן אוטומטי באמצעות העברת מידע מנותן ההכשרה המקצועית.
אם המידע לא התקבל בביטוח הלאומי באופן אוטומטי יש לשלוח למחלקת ביטוח וגבייה אישור מנותן ההכשרה המקצועית על תקופת ההכשרה.

את האישור ניתן לשלוח באמצעות האתר או להגיש בסניף הקרוב למקום מגוריך.

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

חובת התשלום עבור מי שנמצא בהכשרה מקצועית לענפי הביטוח: נפגעי עבודה ואימהות חלה על נותן ההכשרה. עבור יתר ענפי הביטוח - חובת התשלום חלה על מי שנמצא בהכשרה המקצועית, ועליו לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו בשיעור המינימום -  128 ש"ח (החל ב- 01.01.2019) לחודש.

דרכים לתשלום דמי הביטוח

זכאות לקצבאות

מי שנמצא בהכשרה מקצועית עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים:

קצבת ילדים, קצבת אזרח ותיק, תגמולי מילואים, דמי תאונה, קצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, תגמול למתנדב, תגמול לבני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, סיעוד, פיצוי לנפגעי גזזת, פיצוי לנפגעי עירוי דם (איידס), תגמול לאסירי ציון, תגמול לנפגעי פעולות איבה, תגמול לבני משפחה של נספה בפעולות איבה,  שאירים, הבטחת הכנסה, מזונות, דמי לידה ודמי פגיעה לנפגע בעבודה (בתנאי שנותן ההכשרה עונה על התנאים שנקבעו בתקנות).