דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מצוי בהכשרה מקצועית

 

הגדרה / תנאים

תושב/ת ישראל המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, במקום או אצל אדם שהוסמך לכך.
כדי להיות מבוטח לעניין פגיעה בעבודה, על מי שנמצא בהכשרה המקצועית לענות על התנאים שנקבעו בתקנות. 
כדי להיות מבוטחת בתקופת ההכשרה המקצועית לעניין דמי לידה, על האישה הנמצאת בהכשרה המקצועית לענות על התנאים שנקבעו בתקנות.

כיצד נרשמים ?

בדרך כלל הרישום בביטוח הלאומי הוא אוטומטי באמצעות מידע שנותן ההכשרה המקצועית מעביר לביטוח הלאומי. במקרים שהמידע אינו מגיע לביטוח הלאומי, מסיבה כלשהי, באפשרותך להציא לביטוח הלאומי אישור מנותן ההכשרה, ובו פרטיך ותקופת ההכשרה (מתאריך עד תאריך).

זכאות לקצבאות

מי שנמצא בהכשרה מקצועית עשוי להיות זכאי לקצבאות הבאות:

אמהות, ילדים, מזונות, שאירים, בני משפחה של נפטר מתאונת עבודה, בני משפחה של נפטר מפעולות איבה, פגיעה בעבודה, מילואים, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, נכות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת זקנה, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה.

חובת תשלום

  • הגוף הנותן את ההכשרה חייב לשלם עבור האדם המצוי בהכשרה את דמי הביטוח הלאומי בעד ענף נפגעי עבודה וענף אמהות בלבד, ואילו המצוי בהכשרה חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי. 
  • מי שנמצא בהכשרה מקצועית והוא גם עובד כשכיר או כעצמאי, או שיש לו הכנסה שלא מעבודה (שעולה על 5% מהשכר הממוצע), יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות בהתאם למעמדו.
 

Please Wait