למקבלי פנסיה מוקדמת


שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה מעודכן ל- 01.01.2020
 

מחלק מהפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח (שיעור  מופחת)

מחלק מהפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח- 44,020 ש"ח (שיעור מלא) 

דמי ביטוח לאומי

% 0.39

% 6.79

דמי ביטוח בריאות

% 3.1

% 5

סך הכול

% 3.49

% 11.79