לעובדים שכירים


שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל הפרישה, באחוזים מהשכר

   החל ב- 01.01.2021
 

 

מחלק השכר שעד 60%
מהשכר הממוצע - (שיעור מופחת) - 6,331 ש"ח

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) - 44,020 ש"ח

מעסיק

עובד

סך הכול

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 3.55

% 0.4

% 3.95

7.6

7

14.6

דמי ביטוח בריאות

-

% 3.1

% 3.1

-

5

5

סך הכול

% 3.55

% 3.5  

% 7.05

7.6

12

19.6

 

החל בינואר 2006 ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה (ולא על-פי עליית השכר הממוצע במשק, כפי שהיה לפני כן).

 

 פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):

החל ב- 01.01.2021

 

מופחת

מלא

סך הכול

עובד

מעסיק

סך הכול

עובד

מעסיק

טור 1 - עובד תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה

% 7.05

% 3.5

% 3.55

19.6

12

7.6

טור 2 - בעלי שליטה בחברה שמלאו להם 18 וטרם הגיעו לגיל פרישה

% 7

% 3.49

% 3.51

19.17

11.79

7.38

טור 3 - בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם תושב/ת ישראל ואינם כלולים בטור 1 ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2

אישה וגבר מעל  גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק ושאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק

% 3.58

% 3.1

% 0.48

7.12

5

2.12

בעלי שליטה

% 3.57

% 3.1

% 0.47

7.06

5

2.06

מבוטחים המקבלים קצבת נכות יציבה מעבודה בשיעור 100%, או קצבת נכות כללית יציבה בשיעור 100% או קצבת נכות כללית בלתי יציבה בשיעור 100% לתקופה רצופה של שנה אחת לפחות

% 3.58

% 3.1

% 0.48

7.12

5

2.12

בעלי שליטה

% 3.57

% 3.1

% 0.47

7.06

5

2.06

נשים וגברים בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק

% 6.62

% 3.37

% 3.25

16.82

9.86

6.96

בעלי שליטה

% 6.61

% 3.37

% 3.24

16.76

9.86

6.9

מי שטרם מלאו לו 18 שנה

% 0.48

--

% 0.48

2.12

--

2.12

בעל שליטה

% 0.47

--

% 0.47

2.06

--

2.06

נשים וגברים המקבלים קצבת אזרח ותיק מהמוסד

% 0.48

--

% 0.48

2.12

--

2.12

בעלי שליטה

% 0.47

--

% 0.47

2.06

--

2.06

חיילים בשרות סדיר

% 3.95

% 0.4

% 3.55

14.6

7

7.6

בעלי שליטה

% 7

% 3.49

% 3.51

19.17

11.79

7.38