למי שאינם עובדים ולבעלי הכנסה שלא מעבודה


​שיעור דמי ביטוח למי שלא עובד ואין לו הכנסות

מי שאינו עובד ואין לו הכנסות חייב לשלם דמי ביטוח לאומי מינימליים:
  • דמי ביטוח לאומי בסך 73 ש"ח לחודש
  • דמי ביטוח בריאות בסך  106 ש"ח  לחודש
בסך הכל, מי שאינו עובד ואין לו הכנסות ישלם  179 ש"ח  בחודש.
למידע נוסף על דרכי התשלום לחץ כאן

שיעור דמי ביטוח עבור הכנסות שלא מעבודה

מי שלא עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים בהתאם להכנסתו.
שימו לב, תושב ישראל השוהה בחו"ל ועובד אצל מעסיק זר, משלם דמי ביטוח על הכנסתו בהתאם לשיעור דמי הביטוח עבור הכנסה שלא מעבודה.

טבלת שיעור דמי הביטוח להכנסה שלא מעבודה:

עד ​2,638 ש"ח
מחלק ההכנסה שבין
2,638 ש"ח  ועד  6,331 ש"ח
(שיעור מופחת)
מחלק ההכנסה שבין
6,331 ש"ח  ועד 45,075 ש"ח
(שיעור מלא)​
דמי ביטוח לאומי​​פטור
% 4.61
% 7
דמי ביטוח בריאות​​פטור
% 5
% 5
סך הכול​​0%
% 9.61
% 12

דוגמה לחישוב דמי ביטוח

אם בשנת 2020 הייתה לך הכנסה חייבת ממעסיק זר בסך 10,000 ש"ח בחודש (120,000 ש"ח בשנה), להלן חישוב משוער של דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שעליך לשלם:
  • הכנסה פטורה –הכנסה עד 2,638 ש"ח  בחודש פטורה מתשלום דמי ביטוח. 
    כלומר, עבור 31,656 ש"ח בשנה (12 חודשים 2,638X) לא תצטרך לשלם דמי ביטוח כלל.
עליך לשלם דמי ביטוח על הכנסה שנתית בסך 88,344 ש"ח (120,000-31,656), בשיעורים האלה:
  • שיעור מופחת – על חלק ההכנסה שבין 2,638 ש"ח  ועד  6,331 ש"ח בחודש יש לשלם ​% 9.61 . כלומר 355 ש"ח בחודש (4,260 ש"ח לכל השנה)
  • שיעור מלא – על היתרה בסך 3,669 ש"ח בחודש יש לשלם דמי ביטוח בשיעור ​% 12  -כלומר 440 ש"ח בחודש ( 5,280 ש"ח לכל השנה).
סך הכול, עבור הכנסה שנתית בסך 120,000 ש"ח יש לשלם דמי ביטוח בסך 9,540 ש"ח לשנה.

החל ב- 01.01.2022