למי שאינם עובדים ולבעלי הכנסה שלא מעבודה


  1. מי שלא עובד ואין לו הכנסות - ישלם דמי ביטוח לאומי מינימליים לחודש בסך 73 ש"ח ודמי ביטוח בריאות מינימליים לחודש בסך 104 ש"ח , ובסך הכול ישלם בחודש 177 ש"ח .

  2. מי שלא עובד ויש לו הכנסות שלא מעבודה - ישלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסתו, כפי שמפורט בטבלה:
     מעודכן ל- 01.01.2020

 

מחלק ההכנסה שבין 25% מהשכר הממוצע  - 2,638 ש"ח

 ל- 60% מהשכר הממוצע 6,331 ש"ח - (שיעור  מופחת)

מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח- 44,020 ש"ח (שיעור מלא) 

דמי ביטוח לאומי

% 4.61

% 7

דמי ביטוח בריאות

% 5

% 5

סך הכול

% 9.61

% 12