דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

שיעורי דמי ביטוח והסכומים - לעובדים במשק בית

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר 
מעודכן ל- 01.01.2017

 

 

עובדים מגיל 18 עד גיל פרישה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 5.25

% 1.00

% 6.25

דמי ביטוח בריאות

% 0.00

% 1.00

% 1.00

סך הכול

% 5.25

% 2.00

% 7.25

 

 

 

עובדים מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת זקנה

תשלום המעסיק

תשלום העובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 5.25

% 0.00

% 5.25

דמי ביטוח בריאות

% 0.00

% 1.00

% 1.00

סך הכול

% 5.25

% 1.00

% 6.25

עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת זקנה -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.

עובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ -
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2.00 משכרם.

מי שמבצע עבודות כמפורט לעיל בביתו יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו בשיעורים החלים על עובד עצמאי וזאת אם עונה להגדרת עובד עצמאי.

 
Please Wait