אישור עתידי למעסיק משני

מי שזכאי לתיאום דמי ביטוח, יוכל לקבל אישור עתידי על ניכוי דמי ביטוח לצורך הגשתו למעסיק משני או למשלם פנסיה מוקדמת.

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, יוכל להפיק באתר האינטרנט אישור לתיאום דמי ביטוח, שאותו יגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה. ועל פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח בהתאם.