דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אישור עתידי למעסיק משני

עובד או מקבל פנסיה מוקדמת, הנמנה עם הזכאים לתיאום דמי ביטוח, יוכל להפיק באתר האינטרנט אישור לתיאום דמי ביטוח, שאותו יגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה. ועל פי אישור זה ינכה לו המעסיק המשני או משלם הפנסיה דמי ביטוח בהתאם.

 

לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם עד 60% מהשכר הממוצע

למידע נוסף

איך מבצעים תיאום דמי ביטוח?

באפשרותך לבצע את תיאום דמי הביטוח באחת מהדרכים הבאות:

לשכיר או מקבל פנסיה שהכנסתם מעל ההכנסה המרבית

איך מבצעים תיאום דמי ביטוח?
כדי לקבל את האישור לתיאום דמי ביטוח, עליך למלא טופס באתר.

הפקת אישור לתיאום דמי ביטוח באינטרנט

תוכל להפיק בעצמך אישור לתיאום דמי ביטוח באתר התשלומים.

 

Please Wait