ספר מבחנים לנכות כללית ונפגעי עבודה


בספר המבחנים ניתן למצוא את רשימת הליקויים והמחלות, והאחוז הרפואי הנקבע עבורם על פי החוק.
רשימת הליקויים מופיעה תחת סעיף "תוספת" בעמוד 19.