ספר מבחנים לנכות כללית ונפגעי עבודה


בספר המבחנים ניתן למצוא את רשימת הליקויים והמחלות, והאחוז הרפואי הנקבע עבורם על פי החוק. רשימת הליקויים מופיעה תחת סעיף "תוספת" בעמוד 19.

הספר עודכן לאחרונה בחודש נובמבר 2018.