אופן הגשת הבקשה


את הבקשה יש למלא על-גבי פנייה לוועדה להעברת מידע בהתאם להנחיות המפורטות בטופס.
 
במידה והבקשה מאושרת יתבקש הגוף הציבורי הפונה למלא טופס בקשה לקבלת מידע מאת גוף ציבורי – טופס א'.
את הטופס, בעותק מקורי חתום יש לשלוח למוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13, ירושלים. לידי בובי פנדריך.
 
לתשומת לבך,
     
  • במידת הצורך, ניתן להוסיף לטופס הבקשה קובץ עם מידע פרטני יותר (אופציונאלי). במידה ונוסף קובץ כזה, נא לציין זאת במקום המתאים בטופס הפנייה לוועדה.
  • המוסד לביטוח לאומי אינו יכול להעביר מידע פרטני על מבוטחיו מפאת חוק הגנת הפרטיות, על כן כל הבקשות נבדקות בהתאם להוראות החוק.
  • החלטות הוועדה נשלחות בדואר ישראל בלבד, יש להקפיד על מסירת כתובת מדויקת.