בירור פרטים


כתובת למשלוח מכתבים:
חיה רבין - מרכזת הוועדה להעברת מידע
מינהל המחקר והתכנון
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13
ירושלים, 9109001

פקס: 1532-6709073