תשלום עבור עיבוד


 

במקרים מסוימים, קבלת המידע כרוכה בתשלום עבור כיסוי עלויות העיבוד ושליפת המידע.