סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א מטה אשר


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מ"א מטה אשר ארצי מ"א מטה אשר ארצי
סה''כ אוכלוסייה29,5008,967,600100%100%
ילדים עד 18 9,714 2,959,794 33.2%33%
בגיל עבודה 15,365 4,755,719 52.5%53%
קשישים 4,163 1,252,083 14.2%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
מ"א מטה אשר ארצי מ"א מטה אשר ארצי
סה''כ תושבים 29,03 9,113,19 100%100%
כללית 21,91 4,702,19 75.5%51.6%
לאומית 1,00 711,45 3.5%7.8%
מכבי 5,20 2,446,04 17.9%26.8%
מאוחדת91 1,253,50 3.1%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א מטה אשר ארצי מ"א מטה אשר ארצי
סה''כ מבוטחים 18,885 6,092,887 100%100%
שכירים 10,613 3,431,909 56.2%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים407 91,630 2.2%1.5%
עצמאים 1,819 491,107 9.6%8.1%
אחר 6,860 2,261,501 36.3%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

מ"א מטה אשר ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 13,221 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 9,619 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 22.4 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.0 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.6 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א מטה אשר ארצי מ"א מטה אשר ארצי
אזרח ותיק ושאירים 3,566 1,091,166 12.1%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 3,380 999,710 11.5%11.1%01/03/2021
שאירים 186 91,456 0.6%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה157 194,828 0.5%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 192 85,308 0.7%1%01/03/2021
סיעוד 623 263,259 2.1%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה 1,510 551,811 5.1%6.2%01/03/2021
נכות כללית642 275,707 2.2%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים150 71,087 0.5%0.8%01/03/2021
ילד נכה205 81,027 0.7%0.9%01/03/2021
ניידות75 46,937 0.3%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 3,099 1,234,897 10.5%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים249 215,974 0.8%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 6,728 3,015,417 22.8%33.6%01/04/2021
דמי לידה 25 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים81 67,061 0.3%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה 16 4,897 0.1%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
מ"א מטה אשר : 29,500
ארצי : 8,967,600