סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א מבואות החרמון


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
מ"א מבואות החרמון ארצי מ"א מבואות החרמון ארצי
סה''כ אוכלוסייה7,2009,665,166100%100%
ילדים עד 18 2,242 3,152,968 27.4%32.6%
*בגיל עבודה 4,660 5,074,186 56.9%52.5%
**אזרחים ותיקים 1,292 1,438,012 15.8%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
מ"א מבואות החרמון ארצי מ"א מבואות החרמון ארצי
סה''כ תושבים 8,256 9,754,055 100%100%
כללית 6,130 4,963,436 74.2%50.9%
לאומית386 736,779 4.7%7.6%
מכבי 1,561 2,699,525 18.9%27.7%
מאוחדת179 1,354,315 2.2%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א מבואות החרמון ארצי מ"א מבואות החרמון ארצי
סה''כ מבוטחים 5,952 6,512,198 100%100%
שכירים 3,063 3,394,826 51.5%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים623 333,353 10.5%5.1%
עצמאים 1,869 928,205 31.4%14.3%
אחר 1,643 2,522,520 27.6%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

מ"א מבואות החרמון ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 12,811 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,213 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 21.0 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.1 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א מבואות החרמון ארצי מ"א מבואות החרמון ארצי
אבטלה326 174,348 4.5%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 1,013 1,092,198 14.1%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 1,042 1,180,167 14.5%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה28 206,824 0.4%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.1%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 24 64,655 0.3%0.7%01/12/2023
ילד נכה106 132,999 1.5%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 1,817 3,125,121 25.2%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים78 226,221 1.1%2.3%01/01/2024
ניידות29 51,289 0.4%0.5%01/01/2024
נכות כללית267 324,450 3.7%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים30 79,965 0.4%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים859 1,276,437 11.9%13.2%01/01/2024
סיעוד 192 340,921 2.7%3.5%01/10/2023
שאירים 29 87,969 0.4%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים47 85,009 0.7%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
מ"א מבואות החרמון : 7,200
ארצי : 9,665,166