סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור מ"א גולן


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
מ"א גולן ארצי מ"א גולן ארצי
סה''כ אוכלוסייה17,4008,967,600100%100%
ילדים עד 18 7,077 2,959,794 40.4%33%
בגיל עבודה 8,910 4,755,719 50.8%53%
קשישים 1,555 1,252,083 8.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/03/2021

מספר תושביםהתפלגות
מ"א גולן ארצי מ"א גולן ארצי
סה''כ תושבים 17,90 9,113,19 100%100%
כללית 14,17 4,702,19 79.2%51.6%
לאומית63 711,45 3.6%7.8%
מכבי 2,87 2,446,04 16%26.8%
מאוחדת22 1,253,50 1.2%13.8%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/03/2021

מספר מבוטחיםהתפלגות
מ"א גולן ארצי מ"א גולן ארצי
סה''כ מבוטחים 10,482 6,092,887 100%100%
שכירים 6,327 3,431,909 60.4%56.3%
מזה:שכירים ועצמאים478 91,630 4.6%1.5%
עצמאים 1,737 491,107 16.6%8.1%
אחר 2,896 2,261,501 27.6%37.1%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2019

מ"א גולן ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,372 11,906
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,078 10,208
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 23.5 26.9
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.9 1.9
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 2.1

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
מ"א גולן ארצי מ"א גולן ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,366 1,091,166 7.9%12.2%01/03/2021
אזרח ותיק 1,308 999,710 7.5%11.1%01/03/2021
שאירים 58 91,456 0.3%1.1%01/03/2021
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה57 194,828 0.3%2.2%01/03/2021
הבטחת הכנסה (משפחות) 43 85,308 0.2%1%01/03/2021
סיעוד 87 263,259 0.5%2.9%01/01/2021
מזונות *** 14,224 0%0.2%01/03/2021
אבטלה 1,018 551,811 5.9%6.2%01/03/2021
נכות כללית362 275,707 2.1%3.1%01/03/2021
שירותים מיוחדים לנכים63 71,087 0.4%0.8%01/03/2021
ילד נכה116 81,027 0.7%0.9%01/03/2021
ניידות38 46,937 0.2%0.5%01/03/2021
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,127 1,234,897 12.2%13.8%01/04/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים454 215,974 2.6%2.4%01/04/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,427 3,015,417 31.2%33.6%01/04/2021
דמי לידה 25 9,756 0.1%0.1%01/03/2021
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים40 67,061 0.2%0.7%01/03/2021
דמי פגיעה *** 4,897 0%0.1%01/03/2021

מספר תושבים *
מ"א גולן : 17,400
ארצי : 8,967,600